Multilingual Turkish Dictionary

ƏMZİQ

ƏMZİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmzik.
siqar.
qəlyan.
məmə ucu.
qalıncuq. qalıncıq. müştük. siqar ağızlığı.
lülüş. çaydan, qorı, ibriq kimi su qablarının sıvısın axıtmağa yarayan uzantıları.
məmə. cicik.
əmzik kimi yoxacıq barmaqlıq. kaput ( < qap: örtük).
əmlik. əmik. körpə. sütəmər.
əmzik oğlaq: keçinin körpəsi.
məmə

ƏMZİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmzik.
əmik + sik: məməlik.
əmzikli qadın: beşiklik urağut.
ümgük. imik. cocuxların təpəsində bulunan yumuşaq yer.
çündük. çumduk.
məmə başı. məmə başına oxşayan sosqa.
musluq. sümmək. ibriğin su tökülən bölümü.
uca

ƏMZİQ : Turuz Dictionary

əmzik. əmizlik. sorçaq. uşaq ağızlığı

ƏMZİQ : Turuz Dictionary

əmzik. əmizlik. sorçaq. uşaq ağızlığı