Multilingual Turkish Dictionary

ƏMZƏMƏK

ƏMZƏMƏK : Turuz Dictionary

əmizmək. əmişmək. əmşəmək. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq. sapışınmaq. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq

ƏMZƏMƏK : Turuz Dictionary

əmizmək. əmişmək. əmşəmək. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq. sapışınmaq. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq