Multilingual Turkish Dictionary

ƏN ADİ OLAN

ƏN ADİ OLAN : Turuz Farsca - Türkce

çarığ yarığ. yayıq.
burda nəvarki, yarıq bir olay.
çarığ çürük: yarığ yürük