Multilingual Turkish Dictionary

ƏNÖNCƏSİ

ƏNÖNCƏSİ : Turuz Dictionary

ən öncəsi.
ən aldağı: ən qabalı: hər nədən öncə

ƏNÖNCƏSİ : Turuz Dictionary

ən öncəsi.
ən aldağı: ən qabalı: hər nədən öncə