Multilingual Turkish Dictionary

ƏNÜSTƏSİ

ƏNÜSTƏSİ : Turuz Dictionary

əngücü. həddəksəri

ƏNÜSTƏSİ : Turuz Dictionary

əngücü. həddəksəri