Multilingual Turkish Dictionary

ƏNİ

ƏNİ : Turuz Dictionary

-kimi əni əl boyda, ağzı iti qaşıma, quyuq nərsəni sürmə, yoğuru tikələrə bölmə piçağı, kəmçəsi, kəsgiti: qazut. qazıt. qazqırt. qazırt. qazurt.
başmaqların palçıqlıdı, qazırt arıtla sonra çıxart.
qazırtla gəci duvarın çatlaqlarına sürüb, quruyandan s

ƏNİ : Turuz Dictionary


əni boyu bir olan: en. ən. mürəbbə'. ənli nərsə

ƏNİ : Turuz Dictionary

-kimi əni əl boyda, ağzı iti qaşıma, quyuq nərsəni sürmə, yoğuru tikələrə bölmə piçağı, kəmçəsi, kəsgiti: qazut. qazıt. qazqırt. qazırt. qazurt.
başmaqların palçıqlıdı, qazırt arıtla sonra çıxart.
qazırtla gəci duvarın çatlaqlarına sürüb, quruyandan s

ƏNİ : Turuz Dictionary


əni boyu bir olan: en. ən. mürəbbə'. ənli nərsə