Multilingual Turkish Dictionary

ƏNİNƏ UZATMAQ

ƏNİNƏ UZATMAQ : Turuz Dictionary

arğaclamaq. arğıclamaq

ƏNİNƏ UZATMAQ : Turuz Dictionary

arğaclamaq. arğıclamaq