Multilingual Turkish Dictionary

ƏNƏ'NƏÇİLİK

ƏNƏ'NƏÇİLİK : Turuz Dictionary

gələnəkçilik

ƏNƏ'NƏÇİLİK : Turuz Dictionary

gələnəkçilik