Multilingual Turkish Dictionary

ƏNƏŞÜŞ

ƏNƏŞÜŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənəşüş, alışılmamış, ənayi nərsə, kimsə: qırqıq. yarıtıq (# yaratıq)

ƏNƏŞÜŞ : Turuz Dictionary

ənsəşüş: boyun tutan. danqaz. kəlləşəq

ƏNƏŞÜŞ : Turuz Dictionary

ənsəşüş: boyun tutan. danqaz. kəlləşəq