Multilingual Turkish Dictionary

ƏNƏNƏPƏRƏST

ƏNƏNƏPƏRƏST : Azerbaijani English Dictionary

I. i. traditioner, traditionist, traditionalist II. s. traditionalist, traditionalistic; conservative

ƏNƏNƏPƏRƏST : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər. enene ve fars.
..perest] Adeten vaxtı keçmiş enenelere sadiq olan, enene saxlayan, enenelere riayet eden; mühafizekar. Ənənəpərəst adam.
[Xosrov:] Iran xalqı olduqca mütəəssib, ənənəpərəst, mövhumatpərəst bir xalqdır. A.Şaiq.