Multilingual Turkish Dictionary

ƏNƏNƏVİLİK

ƏNƏNƏVİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. traditional nature / character

ƏNƏNƏVİLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Ənene mahiyyetinde
olma, enene kimi nesilden-nesle keçme. Adətlərin ənənəviliyi.