Multilingual Turkish Dictionary

ƏNAR

ƏNAR : Turuz Farsca - Türkce

kənar qol. kəsək. banliyö. ətək. sapığ. qıran. qıranğ. qırağ. yelən. yan. yant. çalabər. həndəvər. sapa. sapar. ətraf. homə. hümə.
belçək (kəmərbənd yol). şəhrin ətəyindən keçir.
tarlanın ətəyindən keçib geddi.
kərdi ətəyində oturdular.
kət kəsək