Multilingual Turkish Dictionary

ƏNAYI

ƏNAYI : Arin Turkish Etimology Dictionary

(anayı. yanayı). (< aynayı: adnayı. adnaqu. başqa) ənayin. əcib. görünməmiş.
aynanı bir kişi, yapı, olay, iş, görkəm.
: yönəkey. yenəyi. yanayı (ayrığ. yabançi). gözəl. xoş.
ənayi qız: gözəl qız.
yavay. yava. yabay yandan. böyürdən girən. imalə. soxulan. əngəl. çağrılmamış girən qonan. qonaq. naşı. çonğ. dar qaraşlı. sıklı. sıxlı. anqo. sadə. qəfil.
güclü. görmakəy. avadan.
anqayı. olunmaz. görgünməz. görünməz.
uvanaq. ovanaq. axmaq.
içdən olmayan. alışqan nərsədən başqa nərsə. alahı

ƏNAYİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qaydan. qayğan. qayan. qayğın. qayın. alıq. müztərib. göt. salaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. avalaq. avanaq (< av). budala. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. görgüsüz. dargöz. qısgöz. qıtgöz. bilməz. bilməyən. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. şaşqın. çaşqın. bön. gəbə. gəvə. sadə. başıboş. boşqafa. düdük. sapaq. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. səfeh. qanqırıq. qanırıq. qaqrıq. sadə. abdal. dümbələk. salaq. sarsax. sərsəm. gəbəş. küpəş. gəbəşağı. donqabaş. sarsaq. sərsəm. salaq. sərsəm. abdal. ayran dəlisi. ayran ağızlı. ayran budalası. tələgə. dələgə. dəligə. dəlicə. sapaq. alabaş. abdal. sərsəm. xiyalsız. düşüncəsiz. görməz. çabılaş. sapaq. susaq. kəriz (< kərmək: kəsmək). kalas. qaqlaq. kal. anlamaz. ətqafa. səfeh qax. salağ. sapaq. axmaq. ənayi

ƏNAYİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənayin. dışqıl. anormal. qeyri təbii. qeyri mə;mul, adi. əcib. eybəcər. yasadış. yadırqıq. yadqırıq. yabanısım. alışınmamış. alşınmamış. umulmadıq. alşarı (< alış aşırı: alış, alşaq dışı). dışaq. dışlaq. dışqal. daşqa. şaşrınıq. çarpınıq. sarpınıq. sanğılmadıq. kəsəki. özgəc.
< anayi (< anlamaq). ələki. düşəri. başqalarının törənin, adətin saymayıb, öz bildiyin görmək, qılmaq.
anayı biçimə soxulmuşdur.
ənayin. görünməmiş. olmasın. qaqlımaq. qaşqal. çaşqal. biçimsiz. çirkin. əcaz. salaq. salça. saçıq. cacıq ( < saçmaq). alqın. abdal.
ənəşüş, alışılmamış, ənayi nərsə, kimsə: yarıtıq qırqıq. (# yaratıq)

ƏNAYİ : Turuz Dictionary

-ənayi, göstərişsiz, qaybəcər, eybəcər olan:. gəbəyir. qabayır

ƏNAYİ : Turuz Dictionary

ilginc. genğ. atasıc. qopasıc. qopatıc. qopsuc. görkəzmə. aşar. əcib

ƏNAYİ : Turuz Dictionary

-ənayi, göstərişsiz, qaybəcər, eybəcər olan:. gəbəyir. qabayır

ƏNAYİ : Turuz Dictionary

ilginc. genğ. atasıc. qopasıc. qopatıc. qopsuc. görkəzmə. aşar. əcib