Multilingual Turkish Dictionary

ƏNBAŞTƏN

ƏNBAŞTƏN : Turuz Farsca - Türkce

irikdirmək

ƏNBAŞTƏN : Turuz Farsca - Türkce

topqalamaq yığqalamaq. komalamaq. birbiri üsdə, düzənsiz hər gələ birgətəmək