Multilingual Turkish Dictionary

ƏNBAR

ƏNBAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

yığıt. yığım. yığam. birikit. birikim. saxlıq. saxlıt. topalıt. topalım

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

ambar

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

artıqa depo

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

artqa

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

asın batın. batman

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

astanaq

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

astı

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

atın

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

atman

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

irikit

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

irkit

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

coğul

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

cumuq

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

çömək

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

enbar

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

enin

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

gömül

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

gömüt

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

kürtük

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

qalğa ambar. yenin. enin

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

qapan

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

qapanca

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

qazın

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

qornuq

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

qorun

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

saxluc

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

salın

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

yenin

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

yığıq

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

yığın

ƏNBAR : Turuz Farsca - Türkce

yumuq cumuq