Multilingual Turkish Dictionary

ƏNBUH

ƏNBUH : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənbük. tutqar. yığın. toplanmış

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

arasız

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

utuk
butuk qumaş: sıx, qalın parça

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

çaqal qabal. quymaq

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

dolu

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

gur

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

gür

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

iç içə

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

kəpə

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

kümə

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

qapanca

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

qaranlıq

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

qatıq (> ğati)

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

obuq
bir obuq: bir aləm

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

örtü

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

örtük

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

sıx

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

yapyaxın

ƏNBUH : Turuz Farsca - Türkce

yoğun