Multilingual Turkish Dictionary

ƏNCÜMƏN

ƏNCÜMƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

savun. yığın. cəmiyyət

ƏNCÜMƏN : Turuz Farsca - Türkce

dənğil

ƏNCÜMƏN : Turuz Farsca - Türkce

dərgəh

ƏNCÜMƏN : Turuz Farsca - Türkce

dəring

ƏNCÜMƏN : Turuz Farsca - Türkce

dərnək

ƏNCÜMƏN : Turuz Farsca - Türkce

qurum

ƏNCÜMƏN : Turuz Farsca - Türkce

orçat

ƏNCÜMƏN : Turuz Farsca - Türkce

tənqil cəmiyyət

ƏNCÜMƏN : Turuz Farsca - Türkce

toplantı

ƏNCÜMƏN : Turuz Farsca - Türkce

yığılıq

ƏNCÜMƏN : Turuz Farsca - Türkce

yığnaq cəmiyyət. məclis.
nərsənin çevrəsinə çəmbərlənən el, toplum, əncümən, cəmaat: qanqal. qınqal. qonqal. çöngəl. büklüm. burqu.
tonqal qanqalı: od dövrəsinə yığılan el

ƏNCÜMƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] kit. köhn. Meclis, cemiyyet, şura. Səttar xan məsələni əncü-məndə qoymaq üçün bir söz demədi. M.S.Ordubadi. // Camaat. Hər söz ki gəlir


zühurə məndən; Min tənə bulur hər əncü-məndən. Füzuli.