Multilingual Turkish Dictionary

ƏNCAM ÇƏKƏN

ƏNCAM ÇƏKƏN : Turuz Farsca - Türkce

aşıtan
işləri aşıtan: yazıya əncam çəkən