Multilingual Turkish Dictionary

ƏNCAM ÇƏKMƏK

ƏNCAM ÇƏKMƏK : Turuz Farsca - Türkce

itdirmək bitirmək

ƏNCAM ÇƏKMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çıkındırmaq yekundurmaq

ƏNCAM ÇƏKMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yenitmək bərqərar edmək. bitirmək. qurtarmaq. bir işi yerinə qoymaq, gətirmək.
yenitə bilsən.
yenitəməz.
on günlük işi iki gündə yenitdi.
bu işi yenitin