Multilingual Turkish Dictionary

ƏNCAM VERMƏK

ƏNCAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

doldurmaq

ƏNCAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

edmək

ƏNCAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

eləmək iləmək. edəmək idəmək. idmək. edmək. qılmaq. iş görmək. hərəkət etmək. əməl edmək.
səs küy edməyin (olmasın).
səndən edmək, ondan vermək: səndən hərəkət, ondan bərəkət

ƏNCAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

görəvmək nərsəni yerinə gətirmək.
gözləmək kəndi gərəğin bacarıqsızca görəvməkdir

ƏNCAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qıldınmaq
bunu necə qıldınız