Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDİŞƏLƏNDİRMƏK

ƏNDİŞƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

düşündürmək

ƏNDİŞƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sağıtmaq

ƏNDİŞƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salıtmaq

ƏNDİŞƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sanıtmaq

ƏNDİŞƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sarıtmaq

ƏNDİŞƏLƏNDİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

səritmək