Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDİRMƏK

ƏNDİRMƏK : Az Turkish Farsi

پایین کشیدن
پایین آوردن