Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDİVİDÜALİST

ƏNDİVİDÜALİST : Turuz Farsca - Türkce

ax > fərdçi

ƏNDİVİDÜALİST : Turuz Farsca - Türkce

irəyçi fərdçi. fərdiyyətçi. vahidçi

ƏNDİVİDÜALİST : Turuz Farsca - Türkce

təkçi

ƏNDİVİDÜALİST : Turuz Farsca - Türkce

təkəçi

ƏNDİVİDÜALİST : Turuz Farsca - Türkce

yekəçi