Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDƏK

ƏNDƏK : Turuz Farsca - Türkce

endək güdə. qısa. muxtəsər

ƏNDƏK : Turuz Farsca - Türkce

endik vdəğməz. önəmsiz. ucuz. naqabil. xırda. balaca. az. kəm