Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDƏRİLMƏK

ƏNDƏRİLMƏK : Azerbaijani English Dictionary

to be* poured out, to be* spilt / spilled out

ƏNDƏRİLMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Hamısı birden-bire
tökülmek. Başına bir vedrə su əndərildi.
Birden yıxılmaq, aşmaq. Ağacın üs-tündə olan uşaq birdən yerə əndərildi.
Atlı köklü ağac kimi əndərildi, lakin sol ayağı üzəngiyə ilişib qaldığından, at onu sürüyə-sürüyə apardı. çemenzeminli.