Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ilərgəmək

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ilərgətmək

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ilgərimək

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ismarlamaq

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ismartamaq

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ismartmaq

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oncutmaq

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onğutmaq

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

öğüdmək

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

öncütmək

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

önərimək

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

önərmək

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tapışqamaq

ƏNDƏRZEDMƏK, VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tapşırmaq