Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAM VERMƏK

ƏNDAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əzəmək

ƏNDAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çapılamaq

ƏNDAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çapıtlamaq

ƏNDAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

donatmaq

ƏNDAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

süsətmək

ƏNDAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

süslətmək

ƏNDAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yapılamaq

ƏNDAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yapılatmaq

ƏNDAM VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yapıtlamaq