Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAMI BİÇİLİ

ƏNDAMI BİÇİLİ : Turuz Farsca - Türkce

yonğul gözəl gövdəli