Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAXTƏN

ƏNDAXTƏN : Turuz Farsca - Türkce

daşlamaq atmaq. salmaq.
türməyə daşlamaq

ƏNDAXTƏN : Turuz Farsca - Türkce

salmaq yasmaq.
qonağa döşək yasmaq

ƏNDAXTƏN : Turuz Farsca - Türkce

tullamaq atmaq.
aylayıb, tovlayıb, tulladı