Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAZƏ İLƏ

ƏNDAZƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəklə ölçüylə.
çəklə sevib, çəklə umut qılqılan, artıq umut bel qırar

ƏNDAZƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sınalı ölçülü. ölüçlü