Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAZƏ İLƏ VERİLMƏK

ƏNDAZƏ İLƏ VERİLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

öləkinmək

ƏNDAZƏ İLƏ VERİLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ölgəlinmək

ƏNDAZƏ İLƏ VERİLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ölçəlinmək

ƏNDAZƏ İLƏ VERİLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ölçənilmək

ƏNDAZƏ İLƏ VERİLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ölçü ilə verilmək

ƏNDAZƏ İLƏ VERİLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ölçününmək