Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAZƏ GİRİ

ƏNDAZƏ GİRİ : Turuz Farsca - Türkce

ölçüləmə ölçələmə. əndazə tutma