Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAZƏ GİRƏNDƏ

ƏNDAZƏ GİRƏNDƏ : Turuz Farsca - Türkce

gəzər gəzir. gəzən. ölçər. ölçən