Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAZƏ TUTMA

ƏNDAZƏ TUTMA : Turuz Farsca - Türkce

kərtəriz

ƏNDAZƏ TUTMA : Turuz Farsca - Türkce

qıyrama

ƏNDAZƏ TUTMA : Turuz Farsca - Türkce

qıyratma

ƏNDAZƏ TUTMA : Turuz Farsca - Türkce

ölçmə

ƏNDAZƏ TUTMA : Turuz Farsca - Türkce

ölçüb biçmə