Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAZƏDƏN ÇIXMAQ

ƏNDAZƏDƏN ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çırpıdan çıxmaq

ƏNDAZƏDƏN ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ölçünü itirmək