Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDEKS

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

açquç

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

ulduru fehrest. dizin. düzün. list

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

dizin

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

dizmə düzmə

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

düzmə

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

düzün fehrist. fehrest

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

evlək gözlək

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

görsətiş

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

görsətmə

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

göstəriş cədvəl

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

gözlək evlək

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

imləc oxlac

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

kütük siyahi. surət. üzərində sıralı yazılmış nərsələr (ad. olay kimi).
hesab kütük

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

qarağı

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

sayılıq list. siyahi. fehrest

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

saylıq

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

sərgi dizin

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

sərit
kitab içindəkilərin səriti

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

sıralıq

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

sorağı fehrist. nəmayə

ƏNDEKS : Turuz Farsca - Türkce

tantıc sırıt