Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDUXTƏ

ƏNDUXTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qapasardı

ƏNDUXTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qapsardı > qəfəsardı. gəpsardı

ƏNDUXTƏ : Turuz Farsca - Türkce

yığat yığıb yana bıraxılmış para