Multilingual Turkish Dictionary

ƏNFƏKT KEÇİRMƏK

ƏNFƏKT KEÇİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qan tutmaq ölmək. ürəyi, birdən yatmaq, işdən düşmək

ƏNFƏKT KEÇİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qan tutmaq ürəyi, birdən yatmaq, işdən düşmək. ölmək