Multilingual Turkish Dictionary

ƏNFORMASYON

ƏNFORMASYON : Turuz Farsca - Türkce

ildirü

ƏNFORMASYON : Turuz Farsca - Türkce

ilgi xəbər. informasyon. ittilaat. məlumat

ƏNFORMASYON : Turuz Farsca - Türkce

ilinən

ƏNFORMASYON : Turuz Farsca - Türkce

ilqizü

ƏNFORMASYON : Turuz Farsca - Türkce

danışma

ƏNFORMASYON : Turuz Farsca - Türkce

tanıtma