Multilingual Turkish Dictionary

ƏNGİNLİK

ƏNGİNLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. [wide] expanse; wide open space; dənizin ənginliklərində in the expanse of the sea

ƏNGİNLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. şair. Genişlik, vüset, açıq-lıq; denizin sahilden uzaq nöqteleri. Yadım-dadır, mən uzun zaman daş bənd üzərində otu-rub qaldım, heyran-heyran dənizin qaran-lıqda itən ənginliklərinə baxdım. Ə.Memmed-xanlı. Midhət göylərə baxdı. Ovçu gözləri göyün ənginliklərini seçir, sirli və dərin hava-nın içinə girə bilirdi. Ə.Veliyev.