Multilingual Turkish Dictionary

ƏNGİZƏ

ƏNGİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaxmıq nərsiyə qarşı içdə oyanan (yanan) duyqu, hiss. motiv

ƏNGİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dalqac mühərrik

ƏNGİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaran (qaraçı. qayırçı)

ƏNGİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qızığ

ƏNGİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

sayış pendar

ƏNGİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

soxca (> sixək). dürçə

ƏNGİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ucur