Multilingual Turkish Dictionary

ƏNGƏL

ƏNGƏL : Azerbaijani English Dictionary

i.
[maneə] hindrance, hitch, obstacle;
[çətinlik] impediment, scrape, rub; encumbrance; əngəl olmaq / törətmək: 1] [mane olmaq] to hinder [d.], to stand* in the way [of]; 2] [çətinlik törətmək] to impede [d.]; to encumber [d.]; başına əngəl açmaq to pull into trouble [d.]; əngələ düşmək to get* into a scrape; to get* into a mess; to be* in a pretty pickle idiom. % əngələ salmaq to involve [d.] in a scrape; əngəli çıxmaq to give* rise to a scandal, to cause a scandal; Bunun sonra əngəli çıxa bilər Afterwards it may cause / give rise to a scandal;
[qüsur] defect, shortcoming; something wrong; Onun çox əngəli var It has many defects; It suffers from many shortcomings; Mühərrikdə bir əhgəl var Something is wrong with the engine

ƏNGƏL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Bir şeyin başa yetmeme-sine, ya texirine sebeb olan şey; manee, çetinlik. [İblis:] Get, get, daha durma, artar əngəl. H.Cavid. Bu qüvvənin qarşısında heç bir əngəl dayana bilməz. S.Rehman. □ Ən-gəl çıxarmaq (törətmək)
çetinlik töret-mek, lengitmek, mane olmaq. Məmləkət işinə əngəl törətmək üçün düşünən başları vurmaq lazımdır. M.S.Ordubadi. Əngəl çıxmaq
1) manee töremek; 2) cencel çıxmaq. [Leyla:] Qorxuram, axırda çıxa bir əngəl; Deyəsən, başını girləyib əcəl. S.Rüstem. Əngəl olmaq
bir şeyin başa yetmesine, heyata keçmesine mane olmaq, başa çatmağa, heyata keçmeye qoymamaq, çetinlik töretmek. Əngələ düşmək
çetin veziyyete düşmek; pis, xoşagelmez bir işe dolaşmaq.
.çünki özümüzün əngələ düşmə-məyimiz üçün amerikalı qızı müdafiə etmək qərarına gəlmişdim. M.S.Ordubadi. Əngələ salmaq
çetin veziyyete salmaq, pis, xo-şagelmez bir işe dolaşdırmaq. Başına əngəl açmaq
çetin veziyyete salmaq, cencel açmaq. [Əsger:] Biçarə Gülçöhrənin başına əngəllər açdım. U.Hacıbeyov. [Selim bey:] Ah, Mahmud bəy, qoyma, qoyma qaçsınlar; Qaçıb başımıza əngəl açsınlar. S.Rüstem.
dan. Azar, xestelik, yaxud nöqsan, ça-tışmazlıq menasında. Malda əngəl var.
Xanım, sizdən təvəqqe eləyirəm, oğlunuzun sözünə çox da qulaq asmayasınız, çünki onun əqlində bir az əngəl var. N.Vezirov.