Multilingual Turkish Dictionary

ƏNGƏLLİ

ƏNGƏLLİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
[maneə törədən] hindering; impedimental, impeding encumbering;
[dolaşıq, cəncəlli] intricate; complicated;
[xatalı] perilous, dangerous

ƏNGƏLLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif Əngeli olan, çetin, dolaşıq, cencel, xatalı. Əngəlli məsələ. Bir əngəlli iş vardı.
[Müsafir:] Heç zərər yox, burax asılsınlar; Daha əngəlli bir xəbər var, əvət! H.Cavid. Mahrunun mənə qarşı nə kimi vəziyyət alacağı, doğrudan da, bir az əngəlli və maraqlı məsələ idi. M.S.Ordubadi.