Multilingual Turkish Dictionary

ƏNGƏLSİZ

ƏNGƏLSİZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
[maneəsiz] smooth, hindranceless;
[dolaşıq olmayan] not intricate; not complicated;
[xatasız] not perilous, not dangerous II. z. smoothly; without complications

ƏNGƏLSİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Əngeli olmayan, ma-neesiz, asan başa gelen, çetinlikle bağlı ol-mayan, xatasız. Əngəlsiz iş.