Multilingual Turkish Dictionary

ƏNLİK

ƏNLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. rouge, blusher; ənlik vurmaq / sürtmək to rouge [d.], to use rouge, to apply rouge [to]

ƏNLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Qadınların yanaqlarına sürt-dükleri toz ve ya yağ halında olan kosmetik
madde
al boya. Ənlik vurmaq. Ənlik sürt-mək.
Fatı geyindi. Aynanı götürüb üzünə baxdı. Yanaqlarına ənlik sürtüb qızartdı. Ə.Abasov.
Kökü tünd-qırmızı bir bitki. Ənlik otun-dan qırmızı boya hasil edirlər.