Multilingual Turkish Dictionary

ƏNLƏNMƏK

ƏNLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

(n < > l )
ənnənmək. ənləşmək. şişmək. genlənmək. xəxr edmək.
ənğlənmək. anğlanmaq. ənlilənmək. genlənmək. açlanmaq. açıqlanmaq

ƏNLƏNMƏK : Turuz Dictionary

enlənmək. könənmək. iftixar edmək

ƏNLƏNMƏK : Turuz Dictionary

enlənmək. könənmək. iftixar edmək