Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQ

ƏNQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əng. enək. eng. əngik. engik ( < enmək: oturmaq. düşmək). dişlərin enib, oturduğu çanaq. çənə. yanağın, üzün alt yanı

ƏNQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əng. ənğ. ənək. əngə. ən.
genişlik.
əni qoni: əni güni: bayağı. olduqca. çox.
bu gün əni güni qış oldu.
kimi əninə çəkər, kimi boyuna.
muvafiq. (# boy: muxalif).
ən boy səslər toplusu.
anğ. üzün rəngi. bəniz.
qara ənğli.
buğday ənğli.
yanağın alt bölümü. üzdə çənə bölümü.
əngə gəmiyi: üst çənə.
bir nərsəni tanımaq üçün ənək, iz, tanıq. sayıq. bilik. bəlik.
istək. meyil.
enək. iyaq. saqaq. kəkəş. çənə.
engək çənə: çənə gəmiyi.
engək. inqək. enək. çənə. çəkə. əngək. zənəxdan.
ən < metatez > nə. yox. dəğil.
ən ən: nə nə: yox yox.
anğ. an. yanaq. üz.
qızıl an.
ənqi boş: əngi boş. əngək. gəpəzə. gəpəz. kövəzə. kövəz. çox danışan

ƏNQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənğ. yırqa. cırqa. yarqı. heyvanın qulağına kəsilərək qoyulan işarət

ƏNQ : Turuz Dictionary

-əng salmaq, vurmaq: engələmək. kərtələmək. qaralamaq. qərələmək. ləkələmək. adın pisə çıxartmaq

ƏNQ : Turuz Dictionary

ənğ. ən < metatez > nə.
ən bu ən o: nə bu nə o

ƏNQ : Turuz Dictionary

ənğ. en. ən. üz boyası. yapı. qurqun.
ən bən: bet bəniz

ƏNQ : Turuz Dictionary

əng.
sok.
danğ. tanğ. dağ. (< tanımaq). nərsənin tanımaq üçün vurulan iz, nişan.
çəkək. çənə. fəgg

ƏNQ : Turuz Dictionary

əng. qaşqa. nişan

ƏNQ : Turuz Dictionary

-əng salmaq, vurmaq: engələmək. kərtələmək. qaralamaq. qərələmək. ləkələmək. adın pisə çıxartmaq

ƏNQ : Turuz Dictionary

ənğ. ən < metatez > nə.
ən bu ən o: nə bu nə o

ƏNQ : Turuz Dictionary

ənğ. en. ən. üz boyası. yapı. qurqun.
ən bən: bet bəniz

ƏNQ : Turuz Dictionary

əng.
sok.
danğ. tanğ. dağ. (< tanımaq). nərsənin tanımaq üçün vurulan iz, nişan.
çəkək. çənə. fəgg

ƏNQ : Turuz Dictionary

əng. qaşqa. nişan