Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQİLƏMƏK

ƏNQİLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngiləmək. engiləmək. eni eninə qoymaq (tutuşdurmaq, tikmək)

ƏNQİLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngiləmək. engiləmək. eni eninə qoymaq (tutuşdurmaq, tikmək)