Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQİN

ƏNQİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənğin. əngin. əngin. engin.
ənli. geniş.
uqyanus. böyük, sonsuz tənqiz. dənizin, açıq, dərin, uzaq yeri. əninə açılmış yeri.
tanrının adlarından. əl, ürək açıqlığı sonsuz olan.
dəniz açığı. orta. ulu orta.
tərinğ. dərin. geniş.
çəksiz. şəksiz. çiksiz. kenq taşa. imqir. uşı qıyırı yox: ucu qırağı yok.
usun. uzun. uzman. dərin. engin. dənəyimli

ƏNQİN : Turuz Dictionary

əngin. engin. yengin. yəngin. eni, əni böyük. enli. ənli. çox geniş, gəniş. yayqın. dərin. dirin

ƏNQİN : Turuz Dictionary


əngin əsnəsi atmaq: gəvəzəmək. çox danışmaq

ƏNQİN : Turuz Dictionary

əngin. engin. yengin. yəngin. eni, əni böyük. enli. ənli. çox geniş, gəniş. yayqın. dərin. dirin

ƏNQİN : Turuz Dictionary


əngin əsnəsi atmaq: gəvəzəmək. çox danışmaq