Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQİNƏ

ƏNQİNƏ : Turuz Dictionary


nə qoyarsan ənginə, oda çıxır öngünə. (öng: rəng. boya. nərsənin önün, üzün , gözə çarpan qabığı, boyası). (üz boyan yediyindəndir)

ƏNQİNƏ : Turuz Dictionary


nə qoyarsan ənginə, oda çıxır öngünə. (öng: rəng. boya. nərsənin önün, üzün , gözə çarpan qabığı, boyası). (üz boyan yediyindəndir)